การจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 

" การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ Microsoft OneDrive "การประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 4/2565 
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธนบุรี 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ครั้งที่ 3/2565 
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธนบุรี


 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2/2565 
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธนบุรีติดต่อเรา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี

อาคารแย้มชุติ ชั้น 2

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823 ต่อ 155

โทรสาร 02-809-0829

e-mail : tru_president@hotmail.com

Facebook : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9